عملگرهای مقایسه در زبان برنامه نویسی C

این مقاله راجع به عملگرهای comparision یا مقایسه ای در زبان برنامه نویسی C و نوع و مقدار expression هایی هست که با این عملگرها ساخته میشه.

 

فهرست

– expression های رابطه ای در زبان برنامه نویسی C

– عملگرهای رابطه ای یا relational در زبان برنامه نویسی C

Expression های مقایسه ای یا comparision  در زبان برنامه نویسی C

Expression ها مجموعه ای از حداقل 1 یا بیشتر عملوند یا operand ( متغیرها یا ثابت ها) و صفر یا بیشتر عملگر میباشند. در این مقاله expression هایی بررسی میشوند که شامل عملگرهای مقایسه یا comparision هستند. تمام این expression ها از دو عملوند (operand) و یک عملگر رابطه ای تشکلیل شده اند. تمام عملگرهای رابطه ای binary هستند ، یعنی روی دو عملوند عمل میکنند و دو مقدار را با هم مقایسه میکنند.

 

نوع و مقدار relational expression در زبان برنامه نویسی C

عملگرهای مقایسه در زبان برنامه نویسی C

عملگر کوچکتر ( a < b ) : اگر a کوچک تر از b باشد، نتیجه 1 ، در غیر اینصورت 0 میشود.

عملگر بزرگتر ( a > b ) : اگر a بزرگتر از b باشد، نتیجه 1 در غیر اینصورت 0 میشود.

عملگر کوچکتر مساوی ( a <= b ) : اگر a کوچکتر یا مساوی با b باشد، نتیجه 1 ، در غیر اینصورت 0 خواهد بود.

عملگر بزرگتر مساوی ( a >= b ) : اگر a بزرگتر یا مساوی با b باشد، نتیجه 1 در غیر اینصورت 0 خواهد بود.

عملگر مساوی ( a == b ) : اگر مقدار a و b برابر باشند، نتیجه 1 و در غیر اینصورت 0 خواهد بود.

عملگر نامساوی ( a != b ) : اگر a و b برابر نباشند، نتیجه 1 و در غیر این صورت 0 خواهد بود.

تصویر زیر از بخش دیباگ در نرم افزار STM32CubeIDE هست، و کد روی برد بلوپیل با میکروکنترلر STM32F103C8 تست شده است. 

– نوع comparision expression همیشه int و مقدار 0 یا 1 هست.

– مقایسه فقط روی مقدار انجام میشود و به نوع عملوند ها ربطی ندارد.

تست عملگرهای رابطه ای در زبان C در نرم افزار STM32CubeIDE روی میکروکنترلر STM32F103C8

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا