اضافه کردن لایه ی نرم افزاری CMSIS

در این مقاله یادمیگیرد چطور باید در نرم افزار STM32CubeIDE لایه ی نرم افزاری CMSIS رو به پروژه اضافه کرد، لایه ی نرم افزاری CMSIS چه وظیفه ای در کد ما داره، چطور ازش استفاده میکنیم و همچنین چطور باید با استفاده از نرم افزار SVDConv.exe فایل Device جدید بسازیم که امکان دسترسی به بیتهای

اضافه کردن لایه ی نرم افزاری CMSIS بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا