عملگرهای منطقی در زبان برنامه نویسی C

این مقاله راجع به عملگرهای arithmetic یا محاسباتی در زبان برنامه نویسی C و نوع و مقدار expression هایی هست که با این عملگرها ساخته میشه.

 

فهرست

– منطق true و false در زبان برنامه نویسی C

– expression های منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

– عملگرهای منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

منطق true و false در زبان برنامه نویسی C

عملگرهای منطقی در زبان سی ، true و false ورودی میگیرند و خروجی میدهند. 

منطق true : هر مقدار غیر صفر ، بدون توجه به نوعی که دارد، true است. مثلا اعداد -3 یا 12 یا 0.5 یا 32.55 همه true هستند.

منطق false : مقدار صفر ، بدون توجه به نوعی که دارد false است. یعنی فرق نداره int باشه یا float . 

 

منطق true و false در زبان برنامه نویسی C

Expression منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

Expression ها مجموعه ای از حداقل 1 یا بیشتر عملوند یا operand ( متغیرها یا ثابت ها) و صفر یا بیشتر عملگر میباشند. در این مقاله expression هایی بررسی میشوند که شامل عملگرهای منطقی یا logical هستند. 

علمگر منطقی NOT تنها عملگر logical است که یک عملوند دارد، یا unary است. عملگرهای منطقی && و || دو عملوند دارند.

 

expression های منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

عملگرهای منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

عملگر AND منطقی ( a && b ) : اگر هر دو مقدار a و b غیر صفر باشند، نتیجه 1 ، در غیر اینصورت 0 میشود.

عملگر OR منطقی ( a || b ) : اگر یکی یا هر دو مقدار a و b غیر صفر باشند، نتیجه 1 و در غیر اینصورت 0 میشود.

عملگر NOT منطقی ( a ! ) : اگر مقدار a صفر باشد، نتیجه 1 میشود و اگر مقدار a غیر صفر باشد، نتیجه 0 میشود.

تصویر زیر از بخش دیباگ در نرم افزار STM32CubeIDE هست، و کد روی برد بلوپیل با میکروکنترلر STM32F103C8 تست شده است. 

– نوع logical expression همیشه int و مقدار 0 یا 1 هست.

– عملگرهای logical به نوع عملوند های کاری ندارند، برای آنها صفر یا غیر صفر بودن عملوند ها مهم است.

 

عملگرهای منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا