عملگرهای انتسابی در زبان برنامه نویسی C

این مقاله راجع به عملگرهای assignment یا انتسابی در زبان برنامه نویسی C و نوع و مقدار expression هایی هست که با این عملگرها ساخته میشه.

 

 

فهرست

– منطق true و false در زبان برنامه نویسی C

– expression های منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

– عملگرهای منطقی یا logical در زبان برنامه نویسی C

عملگرهای انتسابی یا assignment در زبان برنامه نویسی C

با این عملگرها مقدار جدیدی در یک متغیر ثبت میشه.

simple assign ( a = b ) : مقدار b در a ذخیره میشود.

plus and assign ( a += b ) : مقدار a با b جمع میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

minus and assign ( a -= b ) : مقدار b از a کم میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

multiply and assign ( a *= b ) : مقدار b در a ضرب میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

divide and assign ( a /= b ) : مقدار a تقسیم بر b شده و نتیجه در a ذخیره میشود.

modulus and assign ( a %= b ) : باقیمانده تقسیم a بر b در a ذخیره میشود. a و b باید عدد صحیح یا integer باشند.

bitwise AND assignment ( a &= b ) : متغیر a با b بصورت بیتی AND میشود و نتیجه در a ذخیره میگردد.

bitwise OR assignment ( a |= b ) : متغیر a با b بصورت بیتی OR میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

bitwise XOR assignment ( a ^= b ) : مقدار متغیر a با b بصورت بیتی XOR میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

bitwise right shift assignment ( a >>= b ) : متغیر a به اندازه ی b به سمت راست شیفت میشود و نتیجه در a ذخیره میشود.

bitwise left shift assignment ( a <<= b ) : متغیر a به اندازه ی b به سمت چپ شیفت میشود و نتیجه در b ذخیره میشود.

Expression انتسابی یا assignment در زبان برنامه نویسی C

Expression ها مجموعه ای از حداقل 1 یا بیشتر عملوند یا operand ( متغیرها یا ثابت ها) و صفر یا بیشتر عملگر میباشند. در این مقاله expression هایی بررسی میشوند که شامل عملگرهای انتسابی یا assignment هستند.

تمامی عملگرهای انتسابی در زبان برنامه نویسی C از نوع binary هستند ، یعنی دو عملوند دارند.

 

 

مقدار assignment expression ها ، مقداری است که در طرف چپ ذخیره میشود و نوع آنها نوع طرف چپ است.

نحوه ی عملکرد عملگر assignment

Expression ها مجموعه ای از حداقل 1 یا بیشتر عملوند یا operand ( متغیرها یا ثابت ها) و صفر یا بیشتر عملگر میباشند. در این مقاله expression هایی بررسی میشوند که شامل عملگرهای انتسابی یا assignment هستند.

تمامی عملگرهای انتسابی در زبان برنامه نویسی C از نوع binary هستند ، یعنی دو عملوند دارند.

مقدار assignment expression ها ، مقداری است که در طرف چپ ذخیره میشود و نوع آنها نوع طرف چپ است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا